Låssystem, passersystem, kameraövervakning, dörrautomatik i Stockholm

BYGG & NYPRODUKTION

NSS är en totalleverantör av mekaniska och elektromekaniska
säkerhetslösningar till både stora och små projekt inom byggsektorn.

Med gedigen erfarenhet, kompetens och yrkesstolthet lovar vi att vara en viktig del i
att driva era projekt i mål på ett bekymmerslöst och kostnadseffektivt vis.

Projektering i säkerhet, zonritningar och tillgänglighet

Rådgivning & Projektering

Era förväntningar i kombination med krav från myndigheter, försäkringsbolag, arkitekt och slutanvändare är centrala delar som det måste tas hänsyn till i alla projekt.

Spara både tid och pengar genom att i ett tidigt skede använda oss som bollplank samt projektör i era säkerhetsfrågor.

Projektledare inom lås, larm och passersystem

Projektledning

Samordning mellan byggherre och underentreprenörer knutna till installation av säkerhetsprodukter är idag ett problem inom byggbranschen som skapar stora ÄTA-kostnader.

Lämna över projektledningen till oss så löser vi allt från dialog med dörrleverantör till arbetsledning & samordning av montage på plats.

Totalentreprenad

Vi tillhandahåller kompetenta och ansvarstagande medarbetare inom alla led från projektering till installation med mycket god kännedom och erfarenhet av totalentreprenader.
 
När ni väljer oss som samarbetspartner kan ni alltid lita på att vi håller utsatt tidplan och förutbestämd budget, oavsett entreprenadens storlek.

Kvalitet
Vi är stolta över att alltid leverera med högsta

Vi tror på en öppen dialog med våra kunder för att på det absolut bästa sättet kunna leverera just den lösningen ni är i behov av.
Vi förlitar oss på vår erfarenhet, kunskap och yrkesstolthet i alla projekt för att kunna leverera en färdig lösning av högsta kvalité.

AB04 eller ABT06, vi tar oss för båda typer. Inget projekt är för stort eller för litet. Allt ifrån enkla låssystem till komplexa integrerade system med dörrautomatiker, larm, passersystem och kameraövervakning.

Oavsett om ni önskar larm, lås, nycklar, automatiska dörröppnare, nödutrymning, passersystem, porttelefoner, tillgänglighetsanpassning, dörrstängare eller kameraövervakning. Vi använder oss enbart av produkter från erkända leverantör av hög kvalité.

Från offert, anbud till även mindre förfrågningar behandlar vi alla projekt på samma sätt. För att garantera högsta kvalité så arbetar vi alltid proaktivt med riskanalyser, tidsplaner och egenkontroller oavsett storleken på projektet. Våra riktlinjer för att garantera er den högsta kvalitén är alla knutna till vår Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan (KMA) som vi kombinerar med, i en öppen dialog där ni som kund är delaktiga igenom hela processen från uppstart till överlämnande.

Vi garanterar en komplett säkerhetslösning anpassad efter era specifika behov. Kombinationen av våra krav på kvalité, både på produkter och genomförande, gör att ni kan känna er trygga med att använda NSS som samarbetspartner.

Kontakta oss gärna!

Oavsett om ni vill ha en offert, hjälp med tekniska frågor eller vill veta mer om vad vi kan erbjuda er så kan ni höra av er via kontaktformuläret.

  • Offerter är gratis och du binder ej upp dig på något.
Nordic Safety Solutions

Telefon: 08-410 720 60
Mail: info@norsafe.nu

Hästholmsvägen 25
131 71
Stockholm
MÅN-FRE 07:00 - 17:00

  Vi skyddar din integritet. 
Alla uppgifter på skärmen krypteras via en säker SSL-anslutning.