Dörrautomatik

Vi utför allt från projektering, installation och underhåll av dörröppnare

Dorma
ed100 & 250

En kraftfull dörrautomatik.
Tack vare dess vindlast­kontroll stöder systemet dörren under dess stängningscykel.
I automatiskt läge känner automatiken av vindlaster och kompenserar dem upp till den tillåtna gränsen på 150 n.
Dessutom bidrar den elektroniska låsfunktionen till att dörren stängs säkert.
Automatikerna är också väl förberedda för larm­situationer.
Om de ingår i byggnadens övergripande system, lämpar sig dörr­automatikerna utmärkt
för nödutgångar och utrymningsvägar.

Kan monteras på både gångjärnssida och anslagssida.
Finns med olika typer av armar, till exempel standard tryckande arm och glidskena.

Dorma ED100 ED250 Dörrautomatik

DRIFTSÄTTNING

Med ett Full Energy tilläggskort kan du utöka styrkan ytterligare på både din ED100 & ED250.
Lågenergi uppfyller DIN18650-standarden som är strängare än de krav som finns i Sverige idag.

LÅG LJUDNIVÅ

Dorma ED100 & ED250 lämpar sig extra väl för känsliga områden, tack vare en flerväxlad växel har automatiken en låg ljudnivå.

AVANCERAD

Automatiken anpassar sig efter användarnas beteende och effekten justeras automatiskt efter förändringar i både vindstyrka och temperatur.

KALLA MILJÖER

IDC (Initial Drive Control) förbättrar stabiliteten och maskinen är tillförlitlig även i kalla miljöer.
Systemet upptäcker slitagerelaterade oregelbundenheter och dämpar dess negativa påverkan.

Vi löser allt från projektering till service

Alltifrån öppning av stora entrépartier med skjutdörrar i en galleria till automatisk öppning av en enkel entrédörr till er bostadsrättsförening.
Vi besitter stor kunskap och erfarenhet inom alla krav och regler som ställs för att uppnå tillgänglighetsanpassning, brand och nödutrymning knutet till dörrautomatiker.

Vi arbetar med en mängd olika fabrikat - alla noggrant valda efter kvalitét.

Med oss som samarbetspartner ser vi till att på ett proffesionellt vis leverera en lösning som ökar tryggheten men även förenklar det dagliga användandet av era dörrar.

Oavsett vilken typ och leverantör ni önskar så besitter vi lång erfarenhet av att arbeta med Assa, Besam, Dorma, Dormakaba, Geze, Entrematic och Record vilket gör att vi kan hitta den typ som fungerar bäst för just den dörr ni önskar att stänga automatiskt.

Egenkontroller och riskanalyser

Alla våra installationer kompletteras med egenkontroller, riskanalys för dörrmiljö, loggbok för service.
Givetvis kan du även beställa service och serviceavtal direkt av oss!

Vi följer Europeisk säkerhetsstandard EN16005.

Vart kan automatiken installeras?

Man kan installera en automatik på alla dörrar oavsett om det är inomhus eller utomhus.
Vanliga miljöer är entrépartier, förrådsdörrar, innerdörrar, RWC, hiss och kontorsdörrar.

Miljövänligt

Spara på både energi och värme med en dörrautomatik.
Automatiken förhindrar att dörren står öppen i onödan och värme går till spillo.

Ökat skydd mot inbrott

Dörrautomatiken ser till att dörren går i lås och förhindrar därmed att obehöriga tar sig in i utrymmet.
Utöver entrén så kan man minska inbrottsrisken i till exempel förrådsutrymmen med hjälp av en automatik.

Praktiskt

Dörrautomatiken underlättar vardagen för många – oavsett om det handlar om att komma in i cykelförrådet, när man vill passera in i entrén med sina matkassar eller när man ska öppna dörren till grovsoprummet.

Record
Dfa127

Stark prestanda
Ett kraftverk bland records olika styrsystem för sidohängda dörrar.
Dess olika tillämpningsområden säkerställs genom fjäderkraften som har ett brett spektrum och som dessutom kan justeras enkelt och smidigt på plats.
Automatiken kan användas i dörrar i storlekar EN4 – EN6 och därigenom ger systemet ytterligare utrymme och flexibilitet för kundspecifika inställningar.
Den raffinerade tekniken i records styrsystem tillåter komplexa funktioner vid optimal kraft progression genom hela sving området.

Kan monteras på både gångjärnssida och anslagssida.
Finns med olika typer av armar, till exempel standard tryckande arm och glidskena.

Record dörrautomatik dfa 127

DRIFTSÄTTNING

Som standard kommer maskinen i ett utförande där man kan nyttja sig av både Lågenergi och Fullenergi utan att behöva köpa tilläggskort eller dylikt.

BRANDMOTSTÅND

Utöver att DFA127 är godkänd enligt EN16005 globalt så är automatiken även godkänd som brandmotstånd.
(Vid test av öppningsbara fönster, luckor och dörrar)

LUGN OCH MJUK

Tack vare den dämpade rörelsen skapas förtroende hos personer med långsam respons.
Lämpar sig väl vid vårdboenden.

STILREN

Record DFA127 sticker ut med sin unika design.

Kommer som standard i ett stilrent rostfritt utförande.

Kan dörrautomatiken öppna med hjälp av kodlåset eller passersystemet?

Självklart! Man kan styra automatiken på många olika sätt.
Vi kan styra och se till att porttelefon och dörrautomatik kommunicerar med varann.
Dörrautomatiken kan öppnas med hjälp av larm, lås och nödutrymning – Det finns en mängd olika sätt, vi har lösningen för er!

Kan man klämma fingrarna i bakkant av även dörr om man har sensorlister?

Ja. Sensorlisterna är ett kollisionsskydd som förhindrar att dörren inte kolliderar vid öppning eller stängning.
Även om sensorlister kan upptäcka en person i bakkant så bör man komplettera med ett klämskydd.
Ett klämskydd är en produkt som monteras vertikalt i bakkant av dörr och då kan man fysiskt sett inte få in fingrarna.

Vilka alternativ finns till att öppna dörrautomatiken?

Det absolut vanligaste är att ha en armbågskontakt, utöver detta kan man ha fjärrkontroll, öppningsradar, nyckelbrytare och tryckknappar.  Självklart kan vi även koppla ihop styrning med passersystem, kodlås, larm, lås och nödutrymning.

Vad kostar en dörrautomatik?

Det finns dörrautomatiker i flera olika prisklasser men utöver detta så beror mycket på dörrmiljön där det ska monteras. Finns det redan färdigt passersystem och elslutbleck så kan man hålla nere totalkostnaden medans om man saknar någon form av styrning och låsöppning så måste man komplettera med detta och priset ökar.
Vad som inte kostar är en offert! Vi besöker gärna på plats och kan då avgöra vad ni behöver – i vissa fall räcker det med en bild!

Måste man ha sensorlister?

Enligt Europeisk säkerhetsstandard (EN 16005) så är det ett krav på samtliga dörrautomatiker med utförande Fullenergi.
Önskar ni ha automatiken i ett lågenergi-utförande så behövs det inte!

Bör man teckna serviceavtal vid nymontage?

Ja! Regelbunden service förlänger livslängden på dörrautomatiken. Det finns många yttre faktorer så som vind, påkörning eller dylikt som kan förändra dörrmiljön som i längden ökar slitaget på automatiken.
Det är mer kostsamt att byta ut en hel automatik än att teckna ett serviceavtal.

Kan automatiken kollidera med väggen och orsaka skada?

Vi driftsätter alltid med säkerhetsmarginal så automatiken stannar med gott avstånd till vägg men man kan därefter manuellt trycka på dörren emot vägg och orsaka skada.
För att förhindra detta kan vi installera ett mekaniskt stopp som då förhindrar manuell påtryckning över en viss vinkel.

Kan ni laga våran gamla dörrautomatik som har gått sönder?

Givetvis! Vi utför reparationer och service på gamla maskiner – går den att laga så gör vi det, medans om det inte går så kan vi lämna en offert på en ny maskin.

Tillbehör till dörrautomatiker

Utöver automatiken så finns det en mängd med olika tillbehör – konsultera gärna med oss så hjälper vi dig att ta fram exakt vad du behöver!

Armbågskontakt

Impulsgivare

Armbågskontakt för dörrautomatik

Manuell impulsgivare – finns i många utföranden där de lämpar sig bäst för olika miljöer.

 • Trådlösa
 • No touch
 • Vandalsäkra
 • Med kabel

Sensorlist

Säkerhet

Sensorlist 4safe för dörrautomatik

Sensorlisten känner av när en person befinner sig i området och förhindrar kollision vid både öppning & stängning.

 • Ökar säkerheten
 • Minskar klämrisk
 • Brandbortkoppling
 • Krav vid fullenergi

Öppningsradar

Impulsgivare

Dörrautomatik radar

Automatisk impulsgivare som känner av när en person närmar sig dörrmiljön.

 • Helt automatiskt
 • Hygieniskt
 • Praktiskt
 • Prisvärda