Låssystem, Passersystem till hotell, skolor, sjukhus i Stockholm Sverige

Offentlig & Statlig sektor

Kraven på säkerhet inom både offentlig och statlig sektor kan se olika ut, det som är gemensamt för samtliga byggnader inom sektorerna är den stora mängden människor som vistas i lokalerna.
Ett integrerat säkerhetssystem som är både enkelt att administrera och bygga ut är av största vikt för att på ett enkelt sätt bibehålla funktionalitet, trygghet och säkerhet.

Med NSS som samarbetspartner får ni hjälp med allt från projektering till installation av kompletta säkerhetslösningar anpassade efter er byggnad och verksamhet.

Låssystem, Passersystem till hotell, skolor, sjukhus i Stockholm Sverige

Skolor & Universitet

Olika delar inom verksamheten kräver speciella krav på säkerhet och tillgänglighet. Lärare och annan personal ska alltid känna sig trygga att obehöriga ej kan komma åt deras arbetsplats och elever ska kunna nyttja lokalen på bästa vis.

Efter era behov hjälper NSS till att ta fram en flexibel säkerhetslösning där lås, passersystem, larm, kameraövervakning, bokningstavlor och även automatisk dörröppning integreras för att täcka in er verksamhets samtliga behov.

Säkerhet för sjukhus och skolor

Sjukvård & Omsorg

Krav på tillgänglighet, säkerhet, utrymning och hygien är några absolut grundläggande krav på en säkerhetslösning inom sjukvård och omsorg.

Med stor kunskap och erfarenhet inom branschen så hjälper vi till med allt från enklare installation av till exempel antibakteriell låsbeslagning till projektering och installation av kompletta säkerhetslösningar för att upprätthålla en hög säkerhet, tillgänglighet och uppfylla krav på nödutrymning.

Lås och nödutrymning för företag och butiker

Myndigheter & Verk

Säkerhetskrav inom myndigheter och verk kan skilja sig, återkommande för samtliga är att funktion, flexibilitet och tillgänglighet alltid måste fungera.
Inom NSS innehar vi lång erfarenhet med att arbeta med allt från projektering till installation inom anläggningar med krav på den absolut högsta säkerhet & integritetsnivån.

Vi hjälper er med fullständiga säkerhetslösningar där nivån på säkerheten hastigt kan ökas vid risk för personal och egendom.

Kvalitet
Vi är stolta över att alltid leverera med högsta

Vi tror på en öppen dialog med våra kunder för att på det absolut bästa sättet kunna leverera just den lösningen ni är i behov av.
Vi förlitar oss på vår erfarenhet, kunskap och yrkesstolthet i alla projekt för att kunna leverera en färdig lösning av högsta kvalité.

AB04 eller ABT06, vi tar oss för båda typer. Inget projekt är för stort eller för litet. Allt ifrån enkla låssystem till komplexa integrerade system med dörrautomatiker, larm, passersystem och kameraövervakning.

Oavsett om ni önskar larm, lås, nycklar, automatiska dörröppnare, nödutrymning, passersystem, porttelefoner, tillgänglighetsanpassning, dörrstängare eller kameraövervakning. Vi använder oss enbart av produkter från erkända leverantör av hög kvalité.

Från offert, anbud till även mindre förfrågningar behandlar vi alla projekt på samma sätt. För att garantera högsta kvalité så arbetar vi alltid proaktivt med riskanalyser, tidsplaner och egenkontroller oavsett storleken på projektet. Våra riktlinjer för att garantera er den högsta kvalitén är alla knutna till vår Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan (KMA) som vi kombinerar med, i en öppen dialog där ni som kund är delaktiga igenom hela processen från uppstart till överlämnande.

Vi garanterar en komplett säkerhetslösning anpassad efter era specifika behov. Kombinationen av våra krav på kvalité, både på produkter och genomförande, gör att ni kan känna er trygga med att använda NSS som samarbetspartner.

Kontakta oss gärna!

Oavsett om ni vill ha en offert, hjälp med tekniska frågor eller vill veta mer om vad vi kan erbjuda er så kan ni höra av er via kontaktformuläret.

  • Offerter är gratis och du binder ej upp dig på något.
Nordic Safety Solutions

Telefon: 08-410 720 60
Mail: info@norsafe.nu

Hästholmsvägen 25
131 71
Stockholm
MÅN-FRE 07:00 - 17:00

  Vi skyddar din integritet. 
Alla uppgifter på skärmen krypteras via en säker SSL-anslutning.